HANDELSBETINGELSER

Vilkår og betingelser for køb på www.finderiet.dk - Webshop såvel som Auktionen.

Auktionen er Finderiets webtjeneste for salg af genbrugsvarer. Vi sætter kun varer på auktion, som vi samler ind via Finderiets netværk og fra genbrugspladsen i Randers Kommune – dermed varer, som ellers ville blive solgt i genbrugsbutikker.
Nye varer vil løbende blive sat til salg, og alle varer vil være på auktion mindst én uge ad gangen. Antallet af varer på auktion vil variere. Beskrivelsen af varerne foretages efter vores undersøgelse og bedste overbevisning.
Vi forbeholder os ret til at tage en vare af vores auktion, forlænge auktionen eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt. F.eks. grundet mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet.

Kontaktinfo på udbyder af varer:

RSV-Randers ApS - Finderiet
Grenåvej 19
8960 Randers SØ
CVR nr.: 38297430
E-mail vedr. Auktionen: auktion@finderiet.dk
E-mail vedr. webshop: hvidevarer@finderiet.dk
Tlf.:  41 21 21 00
Telefontid: hverdage 10.00-11.00

Opret dig som bruger

Alle kan gå ind på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner og kigge på de igangværende auktioner. Her kan man se billeder og beskrivelse af varerne samt følge med i buddene.
Hvis du vil afgive et bud på en vare, skal du oprette dig som bruger (klik på LOGIN og opret en kundekonto).
Vær opmærksom på, at det valgte brugernavn er synligt for alle, når du afgiver bud . Brugernavn og kodeord kan du til enhver tid ændre på siden MIN KONTO (kræver, at du er logget ind).
Du er selv ansvarlig for at sikre, at dine oplysninger er korrekte.
Hvis vi har mistanke om snyd eller misbrug af en konto, vores website Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner eller der sker overtrædelse af disse vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at suspendere og slette en brugerkonto.
Du kan også altid selv vælge at slette din konto.

Sådan fungerer auktionen

For at byde på en vare, skal du være logget ind – du opretter dig ved at klikke på LOGIN. Find derefter varen, du vil byde på- og bemærk venligst, at dit bud er bindende.
1.    Afgiv ét enkelt bud ved at trykke på BYD. Minimumsbud står allerede i det hvide felt.
Når du afgiver et bud, som er accepteret, får du en besked på skærmen “Dit bud er tilføjet”, og du kan nu se dit bud i budhistorikken.
2.    En anden mulighed er at vælge det beløb, som du maksimalt vil byde for varen. Dette kalder vi for autobud. Indtast det beløb, som du maksimalt vil give for varen i det hvide felt og tryk BYD. www.finderiet.dk/auktionen vil så automatisk byde for dig hver gang du bliver overbudt – indtil det indtastede maksimumbeløb er nået. Du vil dog aldrig komme til at byde dig selv op. Et autobud kan ikke ændres, når først det er afgivet. Du kan lave et nyt autobud, når dit maksimumbeløb er overgået af en anden bruger.
Du modtager en bekræftelse på dit bud via e-mail umiddelbart efter, du har afgivet det.
Uanset hvilken måde du vælger at byde på, så bliver du via e-mail gjort opmærksom på, hvis nogen overbyder dig.

Først til mølle

For autobud gælder princippet om “Først-til-mølle”. Afgiver to kunder det samme bud på en vare, vil den kunde, der først lægger buddet få hammerslaget. Således vil en kunde, der lægger et autobud på f.eks. 220,- kr. få varen, selvom en anden kunde senere byder 220,- kr. direkte. Har to kunder afgivet det samme autobud, vil begge bud optræde i budhistorikken, og det afgørende er så tidspunktet for afgivelsen af buddet.
Varer sælges altid til det højeste bud. Det er derfor altid den, der har budt højest på en vare ved auktionens slutning, der har vundet auktionen.
Når auktionen slutter, modtager du besked pr. e-mail, hvis du endte med at have det højeste bud. Du kan naturligvis følge buddene på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner løbende.
Vi kan ikke drages til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.

Forlængelse af auktion

Hvis der bliver budt på en vare, og der er mindre end to minutter til auktionen slutter, bliver auktionen automatisk udskudt to minutter. Udsættelsen vil fortsætte, indtil der er opnået hammerslag. Du skal være opmærksom på, at du måske ikke når, at modtage en mail med besked om at du er blevet overbudt. Hvis du vil sikre dig hammerslag på varen, råder vi dig til at benytte autobud eller følge varen i auktionens sidste minutter. HUSK selv at genindlæse siden løbende ved f.eks. at klikke på tastaturets F5-tast, så du undgår at kigge på en forældet side, og dermed overser andres bud.

Moms, salær og gebyrer

Alle bud og priser på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner er i danske kroner inkl. moms, og der tillægges ikke salær, afgifter eller andre gebyrer.

Betaling

Den købte vare betales senest ved afhentning hos Finderiet. Det er muligt at betale med almindeligt betalingskort, MobilePay eller kontant.

Afhentning af auktionsvare

Du skal selv sørge for at afhente dine auktionsvarer. Det er ikke muligt at få tilsendt eller leveret varer, som du køber via Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner.
Afhentning og betaling af varer, der er købt på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner, kan kun ske i Finderiet. Varen skal afhentes senest 1 uge efter, at auktionen er afsluttet. Som køber skal du medbringe din e-mail med besked om, at du har vundet auktionen. Vi accepterer printet e-mail eller digital fremvisning af e-mail på smartphone/tablet. Denne e-mail er vores sikkerhed for, at du er den rette køber. 

For sen afhentning

Afhentes varen ikke indenfor 1 uge - og du samtidig ikke har indgået en anden aftale med os - betragter vi aftalen som værende fortrudt, og Finderiet har derved ret til at sælge varen til anden side. Vi forbeholder os retten til at suspendere og slette en brugerkonto, hvis en vare ikke afhentes og der samtidig undlades at informere herom på mail.

Afhentningsstedet er beliggende:
Finderiet
Grenåvej 19
8960 Randers SØ
Tlf.: 41 21 21 00
E-mail: auktion@finderiet.dk
Telefontid: hverdage  10.00-11.00

Ansvarsbegrænsning

Varerne på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner er ting, som vi samler ind via Finderiets netværk og fra genbrugspladsen i Randers Kommune. Vi udvælger varerne til auktionen ud fra, at de skal være brugbare og præsentable. Det er alene Finderiets personale, som kan udvælge hvilke varer, der skal sættes til salg på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner.
Vi er ansvarlige for fejl og mangler ved de solgte varer i henhold til Købelovens regler herom i det omfang, varerne ikke svarer til de billeder og/eller oplysninger, der oplyses i forbindelse med den enkelte varebeskrivelse.
Da der er tale om genbrugte varer, påtager Finderiet sig ikke noget ansvar for, om varerne er funktionsdygtige eller i god stand og stiller heller ikke nogen garanti for ægthed, sikkerhed eller kvalitet.

Mangler og reklamation

Ved køb på Finderiet.dk har du 2 års reklamationsret. Du opfordres til at undersøge den købte vare ved afhentning. Hvis du bliver opmærksom på en synlig fejl eller mangel ved din undersøgelse, som ikke fremgik af de oplysninger eller billeder auktionens varebeskrivelse, skal du omgående reklamere herfor. Du kan ikke senere gøre en mangel gældende, som du var bekendt med, da du afhentede varen.
Hvis du vil påberåbe dig en mangel, som først viser sig efterfølgende, skal du inden for rimelig tid efter manglen er eller burde være opdaget give os besked herom og samtidig angive, hvori manglen består. Du bedes vedlægge den e-mail, som du fik i forbindelse med, at du vandt auktionen samt den kvittering, du modtog ved betaling for varen.
Hvis du har eller burde have opdaget en fejl eller mangel ved varen, og du ikke reklamerer rettidigt, kan du ikke senere gøre manglen gældende.
Købelovens regler om mangler og reklamation finder i øvrigt anvendelse.

Fortrydelsesret

Som køber har du 14 dages fortrydelsesret på varer, der købes via Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du henter varen i butikken.
For at udøve fortrydelsesretten skal du sende et brev eller en e-mail til Finderiet, hvori du meddeler os, at du gerne vil fortryde aftalen. Varen skal afleveres i Finderiet, hvor den er købt og skal afleveres i samme stand, som da du købte den. For at fortryde købet skal du medbringe den kvittering, du modtog ved betaling for varen.

E-mail adresse og adresse er som følger:
Finderiet
Grenåvej 19
8960 Randers SØ
E-mail: auktion@finderiet.dk

Du kan benytte den standard fortrydelsesformular, som du finder her. Det er ikke obligatorisk at anvende standard fortrydelsesformularen.

Du bedes oplyse titel på auktionen, auktionens referencenummer samt brugernavn,  navn og adresse, når du fortryder dit køb.
Du skal returnere varen ved at aflevere den til Finderiet, hvor du har købt og afhentet varen, senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du afleverer varerne inden udløbet af de 14 dage.
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, når varen afleveres i genbrugsbutikken og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog din meddelelse om din beslutning om at træde tilbage fra købet. Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du har betalt varen med. Der pålægges ingen former for gebyrer ved tilbagebetalingen.
Du skal dog selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
Hvis du har brugt varen, og den derved har forringet sin værdi, vil vi fratrække et beløb, der svarer til den pågældende værdiforringelse.

Lovvalg og værneting

I tilfælde af eventuelle konflikter i mellem dig og Finderiet er det dansk lov, der finder anvendelse.

Klage

Ønsker du at klage over en vare, du har købt på Genbrugs Auktion i Randers | Finderiet Auktioner, kan du kontakte os på e-mail auktion@finderiet.dk eller via almindelig post adresseret til Finderiet, c/o RSV Randers ApS, Grenåvej 19, 8960 Randers SØ.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her- http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: auktion@finderiet.dk.